Energie-Index

De Energie-Index is een instrument waarmee men de energieprestatie van een woning kan berekenen. De Energie-Index is veel betrouwbaarder dan een energielabel en vooral bedoeld voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens. De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning voor het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen.

Met de Energie-Index is de energieprestatie van een woning exacter te berekenen dan via het energielabel. De energie-index is gebaseerd op de 150 kenmerken van de woning, een energielabel op basis van 15 kenmerken van een woning.

De Energie-Index is met name van belang voor verhuurders van woningen die onder de liberalisatiegrens liggen, want:

1)De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning voor het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen.

2)Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze mogen net als woningcorporaties een Energie-Index laten opstellen, maar kunnen ook kiezen voor een energielabel. Hiermee voldoen ze aan de wettelijke verplichting om op een transactiemoment een label te overhandigen.

 

Energie-Index: 150 kenmerken

Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur (EPA-W, BRL9500-01). Een energieadviseur komt langs en neemt ongeveer 150 kenmerken van de woning op. Dit betekent in de praktijk dat de energieadviseur de afmetingen van de woning in detail opmeet, noteert wat de isolatiekwaliteit is en in kaart brengt welke installaties aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide opname berekent hij vervolgens het Energie-Index-getal (geen letter). De Energie-Index van de woning is dus gebaseerd op de werkelijke energetische kwaliteit van de woning.

Waarom twee Energie-Indexen

Er zijn twee energie-indexen, de EI en de EI geldig voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). In de EI geldig voor het WWS zijn gebiedsmaatregelen - zoals stadsverwarming of collectieve duurzame energie - forfaitair meegenomen, omdat deze maatregelen geen duidelijk voordeel opleveren voor de huurder. Indien een woning niet is aangesloten op gebiedsmaatregelen, dan zijn beide indexen aan elkaar gelijk.

Huurders en verhuurders, het energielabel en de Energie-index

Huurders hebben recht op een energielabel als ze een woning gaan huren. Hier kunnen huurders in één opslag zien hoe energiezuinig een woning is. Voor de huurpunten wordt niet gekeken naar het energielabel, maar de energie-index. De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Een zuinige woning heeft meer huurpunten.

Uitzondering op verplichting energielabel: kamerverhuur

Het is energielabel is verplicht bij verhuur van gehele woningen. De verplichting geldt niet voor het verhuren van losse kamers. Dus ook niet voor studentenkamers.

Energielabel               Grenswaarden Energie-Index (EI) woningen

A                                  Kleiner of gelijk aan 1.20
B                                  1.21 - 1.40
C                                  1.41 - 1.80
D                                  1.81 - 2.10
E                                  2.11 - 2.40
F                                  2.41 - 2.70
G                                 Groter dan 2.70

Bron: RVO

Partners


Wij werken samen met maarliefst 86 internationale partners van Listglobally. Uw object kan hierop worden doorgeplaatst, om de juiste internationale doelgroep te bereiken voor de verkoop van uw moderne woning. Zie hieronder een aantal van deze partners.

Uw woning direct onder de aandacht brengen bij kopers in het hogere segment.

Email: info@luxuryhomes.nl